Tja.....

Suffolk sau er ikke den mest utbredte i Norge. 1 til 2% av all sau er Suffolk, men det vil nok etterhvert bli flere.
Suffolk kommer ut ifra The Southdown og The Norfolk Horn
Helt tilbake til 1810 har det i England blitt jobbet med Suffolk, og de har fått til en sterk og flott rase. Suffolk har "glinsende" sort hode og sorte ben. Ulla er ellers hvit, men kan ha litt farge i seg (skal ikke) Suffolk har meget godt kjøtt og smaker ikke får i så stor grad som enkelte andre raser gjør.
Det finns endel raser i Norge, men hoveddelen er vanlig norsk hvit sau.
Øvrige raser skal vi komme tilbake til. 

Kommentarer

10.03.2012 21:36

Bas van der Kolk

Hej,
Flot hjemmeside!
Hilsen Bas van der Kolk
www.suffolks.dk