Østlandsk Rødkolle (ØR)

Østlandsk rødkolle (raudkolle) var veldig vanlig på sentrale strøk av Østlandet. Gode jordbruksforhold var et godt utgangspunt for å avle frem ei relativt storvokst og produktiv melkeku. Allerede i 1950 åra var levendevekta på ei voksen rødkolle ca 500kg.
Dyra er røde og kolla, men enkelte har også hvite avtegn. På slutten av 1800-tallet delte en gjerne opp østlandsk rødkolle i romerikskveg og det litt mindre smålenskveget.
Smålenskveget var kjent for å ha mest hvite avtegn, og enkelte dyr kunne ha store hvite partier på hodet og ble da kalt "skautet"
På slutten av 1800-tallet ønsket en å lage forskjellige standarduniformer på storfe, hvert distrikt skulle ha sin uniform som skulle være grunnlaget for den lokale rasen. På østlandet samlet en seg om uniformen rød og kollet, siden det var mye rødt og kollet fe der allerede. Skifteprotokoller fra 1700-tallet viser at det allerede da fantes besetninger hvor over halvparten av dyra var rød og kollet, så Østlandsk Rødkolle er en gammel bevaringsverdig kurase.
Denne typen ku skal du nå få møte, sammen med andre dyr.

Ei fin rødkolle....