Ole og Sverre på harejakt, siste hare før Julen 2013