Gammel metode for foring etter tørke sommer

Sandy har fått nye kaniner som er på ute tur. Se under stolen der sitter Suniva og følger med.

Ny katte som heter Suniva og hun leker med alle

Passer på hunden under fødsel

Det har kommet nye valper

Les boka og det er mye stoff fra oppretter Skuterud

Tigeren er katten som passer på alle

Hvem må rygge først ?
Suniva til venstre og Tigeren til høyre

Suniva sjekker og har kontroll på kaninene

Gi et smil så får du et tilbake